ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                                      ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»

                                                                                                                                                               Αίγιο, 11 Απριλίου 2017

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

«Άμεση αντίδραση και παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

για την οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε

στον Κορινθιακό Κόλπο από γρι-γρι».

 

Θέμα: Οικολογική καταστροφή στον Κορινθιακό Κόλπο.

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» υποβλήθηκε επιστολή παρέμβασης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου και κοινοποιήθηκε σε αρμόδιους φορείς, σχετικά με την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο από γρι-γρι, το περιεχόμενο της οποίας έχει αναλυτικά ως κάτωθι:

 

«Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ότι προκλήθηκε τεράστια οικολογική καταστροφή στον Κορινθιακό Κόλπο από γρι-γρι που δρουν ως επί το πλείστον τις νυχτερινές ώρες. Συγκεκριμένα ψάρεψαν χιλιάδες τόνους, ενώ ο πληθυσμός τους όπως και του μπακαλιάρου έχει μειωθεί κατά 90% στην εν λόγω περιοχή. Ο Κόλπος μας αδειάζει κυριολεκτικά από ψάρια και δεν γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια για την προστασία του.

Σύμφωνα με μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η υπεραλίευση έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας της δραματικής της επίπτωσης πάνω σε όλα τα επίπεδα της θαλάσσιας ζωής, στους πληθυσμούς των ειδών, τις θαλάσσιες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα. Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας περιβάλλοντος (ΕΕΑ) του 2002 αποκαλύπτουν πως το 65-70% των εμπορικών ψαριών της χώρας μας υπεραλιεύεται. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι, από το 2002 μέχρι σήμερα, η γνώση γύρω από την κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φαίνεται να έχει περιοριστεί. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΕΑ αποκαλύπτουν ένα σημαντικό κενό σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περισσότερα αποθέματα ψαριών στη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων αφορά στο 65-83% των ψαριών.

Κύριε Υπουργέ, για τους προαναφερόμενους λόγους και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 37/14-3-2017 συνημμένης επιστολής που σας απευθύναμε με θέμα: «Αίτημα απαγόρευσης βιντζότρατας και συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου», καθώς και της υπ’ αρ. 17/16 επισυναπτόμενης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ., σας καλούμε να προβείτε σε άμεση λήψη δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης. Είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η χρήση βιντζότρατας, μηχανότρατας και συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

 

Με την ίδια ευκαιρία, καλούμε τις λιμενικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Καλούμε τους συλλόγους αλιέων να προστατεύουν τις περιοχές τους, καταγγέλνοντας παρόμοια γεγονότα.

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα όλων μας και θα στηρίξετε τον αγώνα μας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.»

 

      Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»