Η  Πρόεδρος του Δ. Σ. του  Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π  κ. Κορδαλή Σωτηρία, ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 μέχρι και Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 ο Παιδικός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων εργαζομένων γονέων για την εγγραφή ή την επανεγγραφή των παιδιών τους καθημερινά και τις εργάσιμες ώρες.

Για την εγγραφή των  παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων , απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.(Δίδεται από τον Παιδικό Σταθμό)
2.    Πιστοποιητικό γέννησης.
3.    Πιστοποιητικό Υγείας σωματικής και πνευματικής, με πρόσφατα αποτελέσματα ΜΑΝΤΟUΧ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί.
4.    Βεβαίωση εργασίας μητέρας και πατέρα με τις μηνιαίες αποδοχές.
5.    Φωτοτυπία ενσήμων μητέρας ή φωτοτυπία άλλου ταμείου ασφάλισης.
6.    Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
7.     Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού. (πολύτεκνοι, διαζευγμένοι, μονογονεϊκή οικογένεια ,κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας  κ.λ.π.)Επίσης στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται τα άτομα που θα συνοδεύουν το παιδί κατά την προσέλευση και αποχώρηση του από τον Παιδικό Σταθμό.
8.    Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων ,εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ,όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
9.    Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ. Σ. θεωρεί απαραίτητο

Κατά την εγγραφή προηγούνται αιτήσεις Δημοτών Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ.Θεοδώρων, γονέων με κοινωνικά , οικονομικά προβλήματα και πολυτέκνων.

Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται επίσης όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης
Για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά από τις 8 π.μ.-13 μ.μ. εντός του Παιδικού Σταθμού και στα τηλ. 27410 – 62028 (Κα Γυφτοπούλου Αθηνά)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ