Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών & επετειακών εορτών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες μπορούν να ενημερωθούν επί του σχεδίου του εν λόγω Κανονισμού και επί των σχετικών προτάσεων των Κοινοτήτων στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να υποβάλουν τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους εγγράφως, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. κ. Γκίκας Ιωάννης, τηλ. 2744360185).