Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σου, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας, αλλά και για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων σου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του αρχείου καταναλωτών της ΔΕΥΑ.

Για το λόγο αυτό σε παρακαλούμε για τη συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας και την αποστολή της στη ΔΕΥΑ με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ιδιοχείρως στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι, ΤΚ 20300
  • Ταχυδρομικώς στη παραπάνω διεύθυνση
  • Με fax στο 2744069553
  • Με email στο deyaloutraki@gmail.com (η φόρμα είναι αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμουhttp://archive.loutraki-agioitheodoroi.gr/ )

    Print (DOCX)