Ο Δήμαρχος προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά) σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 31-03-2015 έως 06-04-2015.

Επίσης, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2744360120 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση (PDF)