Σας ενημερώνουμε ότι με τον Ν. 4321/2015 μπορεί να γίνει ρύθμιση των οφειλών σας προς τη ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ μέχρι την 26η Μαΐου 2015.

Η ρύθμιση των οφειλών μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή ή μέχρι και 100 μηνιαίες άτοκες δόσεις με απαλλαγή τουλάχιστον του 50% των προσαυξήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της επιχείρησης ώρες 8.00-13.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στο τηλ. 27440 69551 ώρες 13.00-15.00

Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ