Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ.Θεοδώρων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Print (PDF)

Print (PDF)

Print (PDF)