Η Δημοτική Αρχή  έχει θέσει ως ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του Δήμου μας  την αύξηση του Τουριστικού Προϊόντος, μέσα από την ενίσχυση του Αθλητικού Τουρισμού. Πιστεύουμε ότι η στοχευόμενη ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην Τοπική μας Κοινωνία.

Ο Δήμος μας ως γνωστό διαθέτει ήδη αξιόλογες αθλητικές Υποδομές, τις οποίες έχουμε πρόθεση να τις ενισχύσουμε σημαντικά την ερχόμενη 4ετία. Έχουμε προγραμματίσει παράλληλες δράσεις στον Τομέα Αθλητισμού, ώστε να επιτύχουμε  αύξηση της συμμετοχής σε ένα πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων. Στοχεύουμε στις συμπράξεις συνεργασίας, όχι μόνο σε Εθνικό Επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τόσο σημαντικής για τον Τόπο μας ανάπτυξης του Αθλητικού Τουρισμού είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση όλων των Αθλητικών Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.  Καλούμε να μας αποστείλετε αναλυτική περιγραφή των πάσης φύσης δραστηριοτήτων σας, ώστε να καταρτίσουμε τον Αθλητικό Χάρτη του Δήμου μας.

Προσδοκώντας στην θετική ανταπόκριση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία έως την 13η Μαρτίου 2015στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@loutraki.gr

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Σακελλαρίου

Αντιδήμαρχος