Παντελέου Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεννήθηκα την 10η Νοεμβρίου 1977 στην Κόρινθο. Τελείωσα την υποχρεωτική εκπαίδευση στο Λουτράκι κι έκτοτε εργαζόμουν καθημερινά στον οικογενειακό φούρνο με τον πατέρα μου Παύλο,τη μητέρα μου Ελένη και την αδελφή μου Γεωργία στο Λουτράκι Κορινθίας.

Αφού εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου στο Πυροβολικό, από το 1998 ασκώ το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων στο Λουτράκι. Παραλλήλως δραστηριοποιούμαι στις οικοδομικές επιχειρήσεις στον Δήμο μας και διατηρώ ραδιοφωνικό σταθμό στο Λουτράκι με την επωνυμία L-RADIO. Από του έτους 2010 είμαι παντρεμένος με την Παρασκευή Μελέτση του Αργυρίου κι έχουμε αποκτήσει τρία τέκνα την Ελένη, 6 ετών, τον Παύλο 5 ετών και ένα αγόρι 3 μηνών. Ζω στο Λουτράκι όπου έχω αναπτύξει κοινωνική, οικογενειακή κι επαγγελματική δραστηριότητα.


 

Σήμερα, είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, με θητεία από 12.03.2014 έως 11.09.2019, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου και αφορούν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, το Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών και το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Β. Του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα της εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων τεχνικού και πολεοδομικού περιεχομένου που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, καθώς και η αρμοδιότητα χορήγησης των πάσης φύσεως αιτούμενων αδειών των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.