Πρωτοπαππά Μαρία

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – A.A.

Η Μαρία Πρωτοπαππά γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας. Είναι απόφοιτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και για αρκετά χρόνια υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση, καταλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύντριας στο Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων.

Είναι ενεργό μέλος σε πολιτιστικούς συλλόγους, προσπαθούσε πάντα να παλεύει για το καλό του τόπου. Πίστευε και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να πιστεύει «ότι το πάντρεμα επιστήμης και πολιτικής είναι απαραίτητο και αναγκαίο».

Η ενασχόλησή της με τα συνδικαλιστικά ξεκίνησε μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης και κορυφώθηκε με την συμμετοχή της στις δημοτικές εκλογές του 2002,όπου εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος. Τα έτη 2003 και 2004 διετέλεσε πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Όμηρος. Το 2006 ορίστηκε Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες που αφορούν στην καθαριότητα, το πράσινο-περιβάλλον και την κοινωνία της πληροφορίας. Το 2006 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος και το 2007 εκτέλεσε καθήκοντα Αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2010 και 2014 έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με το συνδυασμό του Γιώργου Γκιώνη, όπου και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος.


Σήμερα, είναι Αντιδήμαρχος Α.Α., με θητεία από 12.09.2014 έως 11.03.2017, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Α. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ, του Δήμου και αφορούν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Β. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου και αφορούν στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών καθώς και το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου.

Γ. του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12.Δ. – αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου υπογράφει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τελεί τους Πολιτικούς Γάμους.

ΣΤ. Εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, συνεργάζεται και ασκεί εποπτεία στο έργο των Προέδρων των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα της εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, τα οποία αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθώς και η αρμοδιότητα χορήγησης των πάσης φύσεως αιτούμενων αδειών των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης.