Λουτράκι, 4 Δεκεμβρίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2017, συμμετείχε ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης  και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Σωτήριος Πέρρας.

Στο Συνέδριο με θέμα «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα οικονομικά των Δήμων, την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση, την υγεία, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία ενώ επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα της μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συζητήθηκε, επίσης, η χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α., καθώς και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διενέργεια επενδύσεων αναβάθμισης και εξοικονόμησης πόρων στην Αυτοδιοίκηση προκειμένου να στηριχθούν αναπτυξιακά οι Δήμοι.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης τοποθετήθηκε στην ειδική θεματική ενότητα του Συνεδρίου που αφορά στα Αναπτυξιακά των Δήμων παρουσιάζοντας την στρατηγική πρωτοβουλία “LOUTRAKI PLUS” που υλοποιεί ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. Ανέπτυξε τις πολιτικές και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Συνεργατικό Εργαστήριο NGO PRO & PRO SOCIAL, τον Διαγωνισμό Κοινωνικής Οικονομίας και την πρώτη θερμοκοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα ιδρυθεί στον τόπο μας. Η πρωτοβουλία “LOUTRAKI PLUS” αναγνωρίστηκε από το κοινό ως πετυχημένη “καλή πρακτική” με αντίκτυπο στην κοινωνία που είναι δυνατό να αναδειχθεί, να αξιοποιηθεί και να διαχυθεί και σε άλλους Δήμους της χώρας προς όφελος των πολιτών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ