Λουτράκι, 12 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 6280/10-04-2017 προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη χρηματοδότηση του Δήμου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας με την υπ΄ αριθμ. 4074/08-09-2017 απόφασή του εγκρίνει τη δέσμευση ποσού 750.000,00 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την αντίστοιχη διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων».

 

Η Τεχνική μας Υπηρεσία εκπονεί την σχετική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να προχωρήσει σύντομα στη Δημοπράτηση του έργου.

 

Γραφείο Τύπου