ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.) και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων πετύχαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού” της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ., προϋπολογισμού 1.811.556,00 ευρώ.

Η αρτιότητα του φακέλου που συντάχθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης και υποβλήθηκε κατέταξε την πρόταση της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ στην 7η καλύτερη βαθμολογική θέση σε σύνολο 120 προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης για τον τηλε-έλεγχο, την αυτοματοποίηση λειτουργίας τους και τον έλεγχο διαρροών.

Προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα καλύπτει συνολικά 20 γεωτρήσεις, 10 Δεξαμενές, 4 αντλιοστάσια και 4 Σημεία Ελέγχου Διαρροών. Όλες οι πληροφορίες θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται σε έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου σε 24ωρη βάση. Με την 24ωρη παρακολούθηση θα παρουσιάζονται τα υδατικά αποθέματα, θα εντοπίζονται οι διαρροές και λαθροληψίες νερού και θα παρακολουθείται η ποιότητα του παρεχόμενου νερού. Το σύστημα θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και από οποιαδήποτε απόσταση μέσω διαδικτύου (με κινητό τηλέφωνο, Η/Υ κλπ).

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. στην ψηφιακή εποχή και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις:

·         στο περιβάλλον μέσω της προστασίας του νερού ως φυσικού πόρου, της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 και αερίων θερμοκηπίου.

·         στη μείωση των λειτουργικών δαπανών της ΔΕΥΑ.

·         στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές λόγω του αμεσότερου εντοπισμού κι επισκευής των βλαβών και της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας νερού.

Σημαντική προϋπόθεση για την ουσιαστική επιτυχία και τη μέγιστη απόδοση του έργου είναι η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης και των πολιτών, στην οποία είμαστε σταθερά προσηλωμένοι.

 

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου –                                                                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων                                                                Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – ΑΓ.Θ.

 

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης                                                                     Φίλιππος Θυμής