Δημόσια Διαβούλευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 2014 – 2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του.

Στο Ε.Π. καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των επιχειρήσεων του και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 90/29-04-2015 Απόφασή του ενέκρινε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων 2014-2019.

Η επόμενη φάση είναι η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2014-2019, όπου και θα εξειδικευτούν οι δράσεις.

Για αυτό τον σκοπό ο Στρατηγικός Σχεδιασμός  θα τεθεί  στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προς συζήτηση και ψήφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Μαυροειδή Γιάννη, τηλ. 2744360126, email: mavroeidisg@yahoo.gr.