Εκπαίδευση

Στα θέματα της εκπαίδευσης, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον κτιριακό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων μέσω των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών. Πέρα από την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την όποια αναγκαία επισκευή των εκπαιδευτικών μονάδων που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του, ο Δήμος έχει επιφορτιστεί και με την αρμοδιότητα για τη δημιουργία και νέων εκπαιδευτικών μονάδων.

Υποδομές
Δια Βίου Μάθηση
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Σχολικές Επιτροπές

Υποδομές

Η Παιδεία στο Δήμο είναι ανεπτυγμένη σε όλες τις βαθμίδες, από την προσχολική αγωγή έως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαίδευσης συνεχίζεται με τη διαρκή φροντίδα των σχολικών υποδομών και το συνεχή εμπλουτισμό αυτών με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες πληροφορικής, εργαστήρια, χώρους πολιτισμού, βιβλιοθήκες και αθλητικές υποδομές, ικανά να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όλων των πολιτών.

Οι υποδομές που υπάρχουν είναι οι εξής:

 • 10 Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • 2 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.
 • 7 Δημόσια Δημοτικά.
 • 1 Ιδιωτικό Δημοτικό.
 • 4 Δημόσια Γυμνάσια.
 • 3 Ιδιωτικά Γυμνάσια.
 • 2 Δημόσια Γενικά Λύκεια.
 • 3 Ιδιωτικά Γενικά Λύκεια.
 • 1 Δημόσιο Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • 1 Δημόσιο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο.
 • 1 Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος προχώρησε στην κατασκευή του 1ου Νηπιαγωγείου στο Λουτράκι, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2007-2013, το οποίο και λειτουργεί από τις αρχές του 2015.
Σε φάση κατασκευής βρίσκεται και το Νέο Λύκειο Λουτρακίου, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2007-2013, το οποίο και προβλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2016.
Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει μελέτη για το νέο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας και ο φάκελος για χρηματοδότηση αναμένεται να κατατεθεί σε πρόγραμμα του Σ.Ε.Σ. 2014-2020.
Τέλος, αναφορικά με τη κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, αναζητείται κατάλληλος χώρος για την ανέγερση Λυκείου στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων, καθώς επίσης, χώρος για την ανέγερση του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου.

Δια βίου Μάθηση

Η Παιδεία αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με την προσπάθεια να μην περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην επένδυση ενός μεγάλου μέρους της αναπτυξιακής της στρατηγικής στην Παιδεία, με την ένταξη της Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων που επιδιώκει να εφαρμόσει ο Δήμος, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες όλου του πληθυσμού.

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), αποτελεί το ανώτατο συλλογικό δημοτικό όργανο λήψεων αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική αυτοδιοίκηση.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί η Αντιδήμαρχος Α.Α., κ. Μαρία Πρωτοπαππά, με αναπληρωτή τον δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Στάμου.

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

 • Η κ. Μαρινοπούλου Μαρίνα, ∆/ντρια του 2ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Λουτρακίου, µε αναπληρωτή τον κ. Πολυχρονόπουλο Μιχαήλ, ∆/ντή του 1ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 • Ο κ. Μπαλής Σπυρίδωνας, ∆/ντής Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, µε αναπληρωτή τον κ. Ζαραφέτα Γεώργιο, ∆/ντή 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 • Η κ. Γεωργακοπούλου Ευσταθία, εκπαιδευτικός του 2ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Λουτρακίου, µε αναπληρώτρια την κα Σταμούλη Φωτεινή, εκπαιδευτικό ∆ηµοτικού Σχολείου Ισθµίας, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 • Ο κ. Μνηματίδης Παντελεήµονας, εκπαιδευτικός, µε αναπληρωτή τον κ. Σωτηρόπουλο ∆ηµήτριο, επίσης εκπαιδευτικό, ως εκπροσώπους της Α’ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κορινθίας
 • Ο κ. Κυρόπουλος Σταύρος, εκπαιδευτικός του 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, µε αναπληρωτή τον κ. Τσίτουρα ∆ηµήτριο, επίσης εκπαιδευτικό του 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
 • Ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, µε αναπληρώτρια την κ. Κουρουκλή Ουρανία, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Εµπόρων & Βιοτεχνών Λουτρακίου
 • Τον κ. Μποζίκη Άγγελο, µε αναπληρώτρια την κ. Πολύζου Χαρά, ως εκπροσώπους του Εµπορικού & Επαγγελµατικού Συλλόγου Αγ. Θεοδώρων.

Αρμοδιότητες της επιτροπής

1) Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με :

 • Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
 • Την ίδρυση-κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
 • Την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών
 • Για το κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των σχολικών επιτροπών

2) Παρακολουθεί

 • Την ανέγερση των σχολικών κτιρίων
 • Την επισκευή και συντήρησή τους
 • Το έργο των σχολικών επιτροπών

3) Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών σχετικά με την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού κι εποπτικών μέσων των σχολείων
4) Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας
5) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συστέγαση δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου
6) Συντάσσει πρόταση στο Δήμο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, με βάση τις  προτάσεις των σχολικών επιτροπών
7) Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο για τη διάθεση λειτουργούντων διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Προέδρος α/θμιας σχολικής επιτροπής
Σακελλαρίου Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Τουρισμού)

Αντιπρόεδρος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
(Δημοτικός σύμβουλος)

Τακτικά μέλη
1) Μαυροματίδου Θεώνη
(διευθύντρια 1ου δημοτικού σχολείου Αγίων Θεοδώρων) – με αναπληρώτρια την Μαρινοπούλου Μαρίνα(δ/ντρια 2ου δημοτικού σχολείου Λουτρακίου)

2) Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ
(Διευθυντής 1ου δημοτικού σχολείου Λουτρακίου) – με αναπληρώτρια την Χαλουλού Παναγιώτα (δ/ντρια 2ου δημοτικού σχολείου α. Θεοδώρων)

3) Μανώλη Βαΐα
(Διευθύντρια  δημοτικού σχολείου Ισθμίας) – με αναπληρωτή τον Κατρακούλη Μελέτη (δ/ντή δημοτικού σχολείου Περαχώρας)

4) Τόμπρος Γεώργιος
με αναπληρωτή τον Νικολούδη Στράτο (Εκπρόσωποι συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 1ου δημοτικού Α. Θεοδώρων)

5) Βλάσσης Δημήτριος
με αναπληρωτή τον Πάνου Δημήτριο (Εκπρόσωποι συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 3ου δημοτικού Λουτρακίου)

6) Μάνδηλη Κων/να
με αναπληρώτρια την Καρανικόλα Ρούλα (Δημότισσες)

7) Λαγού Αγγελική
με αναπληρώτρια την Γεωργίου Μαρίκα (Δημότισσες)

8) Μουζάκης Αθανάσιος
με αναπληρωτή τον Δόσχορη Κων/νο (Δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας)

9) Θεοδώρου Αγγελική
με αναπληρωτή τον Λαμπρού Κων/νο (Δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας)


Το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (υπ΄αριθμ   149/20/7/2015).
Το ανωτέρω Δ.Σ. ορίζεται για την δημοτική περίοδο 1/9/2015 – 31/8/2019, η δε θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.
Τα ορισθέντα μέλη του Δ.Σ. μπορούν αν αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Όσον αφορά την θητεία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων οι οποίοι μετέχουν ως μέλη του Δ.Σ. λήγει στις 31/7/2017, με απόφαση της Περιφέρειας (υπ΄αριθμ  Φ1.2/4378/19/6/2015).

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Προέδρος β/θμιας σχολικής επιτροπής
Παπαθανασίου Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος
Νικολάου Σωτήριος
(Δημοτικό σύμβουλο)

Τακτικά μέλη
1) Μπαλής Σπυρίδων
(Διευθυντής λυκείου Λουτρακίου) – με αναπληρωτή τον Δράκο Παναγιώτη (δ/ντη 1ου ε.κ Λουτρακίου)

2) Ζαραφέτας Γεώργιος
(Διευθυντής 1ου Επαλ Λουτρακίου) – με αναπληρωτή τον Μεγαρίτη Παναγιώτη (δ/ντη 2ου Επαλ Λουτρακίου)

3) Στραβοδήμου Μαριγούλα
(Διευθύντρια ε.ε.ε.ε.κορινθου) – με αναπληρωτή τον Παπαφίλη Γεώργιο (δ/ντη γυμνασίου Περαχώρας)

4) Γκίκα Σταματίνα
με αναπληρώτρια την Πετροπούλου Όλγα (Δημότισσα)

5) Μακαράτζη Μαργαρίτα
με αναπληρώτρια την Αλεξίου Αρετή (Δημότισσες)

6) Μουζάκης Αθανάσιος
με αναπληρωτή τον Δοσχορή Κων/νο (Δημοτικοί  σύμβουλοι μειοψηφίας)

7) Γεωργίου Χαράλαμπος
με αναπληρώτρια την Θεοδώρου Αγγελική (Δημοτικοί  σύμβουλοι μειοψηφίας)

8) Βλάσσης Ευάγγελος
με αναπληρωτή τον Τσιλομελέτη Ηλία (Εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας γυμνάσιου Λουτρακίου)

9) Πέτρου Γεώργιος
με αναπληρώτρια την Κουρουκλή Ανδριάννα (Εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του γυμνάσιου Λουτρακίου)


Το Δ.Σ. της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (υπ΄αριθμ   150/20/7/2015)
Το ανωτέρω Δ.Σ. ορίζεται για την δημοτική περίοδο 1/9/2015 – 31/8/2019, η δε θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.
Τα ορισθέντα μέλη του Δ.Σ. μπορούν αν αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Όσον αφορά την θητεία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων οι οποίοι μετέχουν ως μέλη του Δ.Σ. λήγει στις 31/7/2017, με απόφαση της Περιφέρειας (υπ΄αριθμ  Φ1.2/4631/30/6/2015).