ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4039/2012
όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/2014

Για παράλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου συντροφιάς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 €
Για παράλειψη προσκόμισης στον Δήμο του Πιστοποιητικού σήμανσης του ζώου συντροφιάς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 €
Για παράλειψη κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου συντροφιάς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 €
Για εγκατάλειψη ζώου επιβάλλεται πρόστιμο 300 €
Για παράλειψη άμεσου καθαρισμού περιβάλλοντος απο περιττώματα του ζώου συντροφιάς επιβάλλεται πρόστιμο 100 €
Για παράλειψη τήρησης κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του ζώου συντροφιάς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 €
Για εκτροφή, αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια ή πώληση χωρίς άδεια επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 3.000 €
Για παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωϊας, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων περί ησυχίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 € ανά ζώο
Αρμόδιες Αρχές βεβαίωσης παραβάσεων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ