ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.

 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καλεί εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που συνεργάζονται με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ, και ενδιαφέρονται να αναλάβουν πιλοτικά την τοποθέτηση κάδων και τη συλλογή χαρτιούστα 10 δημοτικά σχολεία του Δήμου, στο πλαίσιο του σχολικού διαγωνισμού ανακύκλωσης, διάρκειας 7 μηνών.

Η συλλογή του χαρτιού εντός του σχολείου προτείνεται ως εξής:

  • Το χαρτί να συγκεντρώνεται σε χάρτινους κάδους με σακούλα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός των αιθουσών διδασκαλίας (συνολικός αριθμός 100).
  • Όταν οι σακούλες γεμίσουν (ενδεικτικά 5-10 σακούλες), θα αποθηκεύονται εντός του σχολείου και θα ειδοποιείται η Δ/νση καθαριότητας του Δήμου για τη συλλογή.

Τα παραπάνω ισχύουν για την περίοδο Νοέμβριο – Μάιο 2017, κατά την οποία θα διεξαχθεί ο σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης, ο οποίος έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Στον διαγωνισμό οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στη χωριστή συλλογή και άλλων υλικών όπως οι μπαταρίες και το τηγανέλαιο.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email στο info@loutraki.gr έως τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017.