Μαυροειδής Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας

Ο Ιωάννης Μαυροειδής γεννήθηκε το 1961 στο Λουτράκι όπου κατοικεί μόνιμα.

Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1987 διατηρεί ιδιόκτητο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη του Λουτρακίου, όπου διδάσκει Μαθηματικά σε όλες τις τάξεις της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Την τριετία 2007 – 2010 διετέλεσε ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας, κ. Γεώργιου Γκιώνη, σε θέματα προγραμματισμού και Εθνικά κι Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, LIFE 2010+, I.E.E., Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

Για 15 συνεχή έτη, υπήρξε αθλητής στην ομάδα Υδατοσφαίρισης στον Α.Ο. Ποσειδών – Λουτρακίου.

Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.


Σήμερα, είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

Προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για την βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου

Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

Οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ειδικότερα εκτελεί τις αρμοδιότητες με τις οποίες εξουσιοδοτείται από τον Δήμαρχο με απόφασή του.

Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις δημοτικές Υπηρεσίες. Εκτελεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.