ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

Όσον αφορά το λούσιμο ζώων:
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε απομακρυσμένες παραλίες  κατά κανόνα χωρίς λουόμενους, κατ’ εξαίρεση με ελάχιστους λουομένους, εάν παραπονεθεί κάποιος λουόμενος, πρέπει το ζώο να απομακρυνθεί από τη θάλασσα.

Αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση της παράβασης για το μπάνιο του σκύλου στη θάλασσα είναι οι Λιμενικές Αρχές.

Όσον αφορά την παραμονή και τον περίπατο του ζώου στην παραλία, επιτρέπονται ΜΟΝΟ:

  • όταν συνοδεύονται πάντα
  • όταν είναι δεμένα και όχι όταν κυκλοφορούν ελεύθερα
  • όταν φέρουν ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή ένδειξη ότι είναι εμβολιασμένα (αλλά και τσιπ για την πλήρη νομιμότητα)

Αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση τυχόν παράβασης στην παραλία είναι οι Αστυνομικές Αρχές