2 03, 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 07/03/2018

02/03/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

23 02, 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28/02/2018

23/02/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 02, 2018

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/02/2018

16/02/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 02, 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/02/2018

15/02/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 01, 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19/01/2018

16/01/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 01, 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/01/2018

05/01/2018|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

15 12, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/12/2017

15/12/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

8 12, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13/12/2017

08/12/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 11, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27/11/2017

23/11/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

10 11, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15/11/2017

10/11/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|