19 10, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23/10/2017

19/10/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

22 09, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25/09/2017

22/09/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 χ

1 09, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 04/09/2017

01/09/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

28 08, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2017

28/08/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

28 07, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02/08/2017

28/07/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

6 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 10/07/2017

06/07/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 06, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28/06/2017

23/06/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

8 06, 2017

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12/06/2017

08/06/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

   

27 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/05/2017

27/05/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

19 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23/05/2017

19/05/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|