5 05, 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10/5/2017

05/05/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

   

12 04, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19/04/2017

12/04/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

24 03, 2017

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/03/2017

24/03/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

24 03, 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/03/2017

24/03/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 03, 2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20/03/2017

20/03/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 03, 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/03/2017

16/03/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

 

1 03, 2017

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 05/02/2017

01/03/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 02, 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28/02/2017

23/02/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

9 02, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13-2-2017

09/02/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|

1 02, 2017

Απoφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 3 της 31ης Ιανουαρίου 2017

01/02/2017|Δημοτικό Συμβούλιο|