11 08, 2015

Θέματα και περίληψη αποφάσεων συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

11/08/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

4 08, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

04/08/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

16 07, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

16/07/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

14 07, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

14/07/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

24 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

24/06/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

27 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

27/05/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

22 04, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

22/04/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

17 04, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (14-04-2015_Πρακτικό_Νο_5)

17/04/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

8 04, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

08/04/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

13 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (12-03-2015_Πρακτικό_Νο_4)

13/03/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|