9 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

09/03/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

7 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (06-03-2015_Πρακτικό_Νο_3)

07/03/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

2 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

02/03/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

18 02, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

18/02/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

9 02, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων (28-01-2015_Πρακτικό_Νο_1)

09/02/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

26 01, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

26/01/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|