8 04, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 12/04/2018

08/04/2018|ΔΚ Ισθμίας|

7 03, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 12/03/2018

07/03/2018|ΔΚ Ισθμίας|

22 01, 2018

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 26/01/2017

22/01/2018|ΔΚ Ισθμίας|

29 11, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 04/12/2017

29/11/2017|ΔΚ Ισθμίας|

 

18 11, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 23/11/2017

18/11/2017|ΔΚ Ισθμίας|

   

16 10, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 20/10/2017

16/10/2017|ΔΚ Ισθμίας|

11 08, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 17/08/2017

11/08/2017|ΔΚ Ισθμίας|

6 07, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 11/07/2017

06/07/2017|ΔΚ Ισθμίας|

21 06, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 27/06/2017

21/06/2017|ΔΚ Ισθμίας|

 

10 06, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 14/06/2017

10/06/2017|ΔΚ Ισθμίας|