19 05, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 24/05/2017

19/05/2017|ΔΚ Ισθμίας|

8 05, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 12/05/2017

08/05/2017|ΔΚ Ισθμίας|

14 04, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 20/04/2017

14/04/2017|ΔΚ Ισθμίας|

8 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 14/03/2017

08/03/2017|ΔΚ Ισθμίας|

14 02, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 17/02/2017

14/02/2017|ΔΚ Ισθμίας|

31 01, 2017

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας 27-1-2017

31/01/2017|ΔΚ Ισθμίας|

16 12, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 22/12/2016

16/12/2016|ΔΚ Ισθμίας|

23 11, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 29/11/2016

23/11/2016|ΔΚ Ισθμίας|

3 10, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίων 7/10/2016

03/10/2016|ΔΚ Ισθμίας|

19 09, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 23/9/2016

19/09/2016|ΔΚ Ισθμίας|