5 08, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 12/8/2016

05/08/2016|ΔΚ Ισθμίας|

28 07, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 27/7/2016

28/07/2016|ΔΚ Ισθμίας|

3 06, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 9/6/2016

03/06/2016|ΔΚ Ισθμίας|

 

9 05, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 13/5/2016

09/05/2016|ΔΚ Ισθμίας|

28 04, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 5/5/2016

28/04/2016|ΔΚ Ισθμίας|

1 04, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 4/4/2016

01/04/2016|ΔΚ Ισθμίας|

17 03, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 15/3/2016

17/03/2016|ΔΚ Ισθμίας|

18 02, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 24/2/2016

18/02/2016|ΔΚ Ισθμίας|

13 01, 2016

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Ισθμίων (1-1-2016_Πρακτικό_Νο_1)

13/01/2016|ΔΚ Ισθμίας|

7 01, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ίσθμιων

07/01/2016|ΔΚ Ισθμίας|