1 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 01/08/2017

01/08/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 31/07/2017

27/07/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 14/07/2017

10/07/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

28 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 28/06/2017

28/06/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

   

21 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 27/06/2017

21/06/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

8 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 08/06/2017

08/06/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

2 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 07/06/2017

02/06/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

19 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 24/05/2017

19/05/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

 

21 04, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 26/04/2017

21/04/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

3 04, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 07/04/2017

03/04/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|