27 03, 2017

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 31/03/2017

27/03/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

4 03, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 8/3/2017

04/03/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

   

19 02, 2017

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 22/02/2017

19/02/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 01, 2017

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 01/02/2017

27/01/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

5 01, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 11/1

05/01/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

13 12, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 20/12

13/12/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

6 12, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 5/12

06/12/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

16 11, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 17/11

16/11/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

7 11, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 11/11

07/11/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 10, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 2/11

27/10/2016|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|