19 04, 2018

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

19/04/2018|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

17 04, 2018

Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών νερού έτους 2018

17/04/2018|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

18 11, 2017

Μεταφορά Νερού

18/11/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

17 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 17/11/2017

17/11/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.|

10 11, 2017

ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΣΤΡΑΒΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

10/11/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

2 11, 2017

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΙΛΥΟΣ Ε.Ε.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

02/11/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

7 09, 2017

Τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 12/09/2017

07/09/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.|

28 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 29/06/2017

28/06/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.|

21 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 23/06/2017

21/06/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.|

2 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. 06/06/2017

02/06/2017|Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.|