16 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 22/06/2017

16/06/2017|Επιτροπή Παιδείας|

8 06, 2017

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 9/6/2017

08/06/2017|Επιτροπή Παιδείας|

28 03, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 03/04/2017

28/03/2017|Επιτροπή Παιδείας|

8 02, 2017

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

08/02/2017|Επιτροπή Παιδείας|

26 01, 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

26/01/2017|Επιτροπή Παιδείας|

24 11, 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 28/11

24/11/2016|Επιτροπή Παιδείας|

14 11, 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 18/11

14/11/2016|Επιτροπή Παιδείας|

23 08, 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 29/8

23/08/2016|Επιτροπή Παιδείας|

5 05, 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 11/5

05/05/2016|Επιτροπή Παιδείας|