17 05, 2016

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18/5

17/05/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

5 05, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/5/2016

05/05/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

5 05, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/4/2016

05/05/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

4 05, 2016

Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/4/2016

04/05/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

13 04, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/4/2016

13/04/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

17 03, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23/3/2016

17/03/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

2 02, 2016

Αποφάσεις – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

02/02/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

25 01, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/01/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

14 01, 2016

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/01/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

4 11, 2015

Αποφάσεις επιτροπής ποιότητας ζωής

04/11/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|