2 11, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30-10-2015_Πρακτικό_Νο_6)

02/11/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

26 10, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26/10/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

3 09, 2015

Ανακοίνωση-Επιβολή τελών σε εκτός σχεδίου περιοχές

03/09/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

26 08, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28-08-2015_Πρακτικό_Νο_5)

26/08/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

21 08, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21/08/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

14 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/05/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

8 05, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (04-05-2015_Πρακτικό_Νο_3)

08/05/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 04, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30/04/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

27 03, 2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19-03-2015)

27/03/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

20 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19-03-2015_Πρακτικό_Νο_2)

20/03/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|