25 09, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

22 09, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

17 09, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

17/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

17 09, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (15-09-2015)

17/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

17 09, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (286/2015-Ορθή επανάληψη)

17/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

7 09, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (01-09-2015)

07/09/2015|Οικονομική Επιτροπή|

27 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (18-08-2015)

27/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

10 08, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

10 08, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

10 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (05-08-2015 και 10-08-2015)

10/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|