27 10, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26/10

27/10/2016|Οικονομική Επιτροπή|

20 10, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24/10

20/10/2016|Οικονομική Επιτροπή|

13 10, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/10

13/10/2016|Οικονομική Επιτροπή|

30 09, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 4/10

30/09/2016|Οικονομική Επιτροπή|

16 09, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/9

16/09/2016|Οικονομική Επιτροπή|

30 08, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/8

30/08/2016|Οικονομική Επιτροπή|

4 08, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8/8

04/08/2016|Οικονομική Επιτροπή|

29 07, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 3/8

29/07/2016|Οικονομική Επιτροπή|

25 07, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/7

25/07/2016|Οικονομική Επιτροπή|

21 07, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25/7

21/07/2016|Οικονομική Επιτροπή|