31 10, 2017

Πρόσκληση για τη συλλογή τηγανελαίου στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.

31/10/2017|Διάφορα, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση για τη συλλογή τηγανελαίου στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.   Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καλεί εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίου που ενδιαφέρονται να αναλάβουν πιλοτικά τη συλλογή τηγανελαίου σε 10 δημοτικά σχολεία του Δήμου, στο πλαίσιο του σχολικού διαγωνισμού ανακύκλωσης, διάρκειας 7 μηνών. Για τη διασφάλιση της [...]

31 10, 2017

Πρόσκληση για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.

31/10/2017|Διάφορα, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.   Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καλεί εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που συνεργάζονται με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης - ΕΕΑΑ, και ενδιαφέρονται να αναλάβουν πιλοτικά την τοποθέτηση κάδων και τη συλλογή [...]

26 10, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

26/10/2017|Διάφορα, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

25 10, 2017

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός

25/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

24 10, 2017

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

24/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

19 10, 2017

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των ν.π.δ.δ. του Δήμου – 5ος, 6ος, 7ος & 8ος τμημ. προϋπ/σμοί της 35/2016 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2016»

19/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

13 10, 2017

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ (6ος, 7ος & 9ος τμημ.προϋπ/σμοί της 19/2017 μελέτης)

13/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

2 10, 2017

Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

02/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD σε μορφή WORD

2 10, 2017

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΩΔΩΡΩΝ ́

02/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD

23 08, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

23/08/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|