15 03, 2018

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης 14/3/2017

15/03/2018|Σχολική Επιτροπή|

12 03, 2018

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης 13/3/2017

12/03/2018|Σχολική Επιτροπή|

1 02, 2018

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 05/02/2018

01/02/2018|Σχολική Επιτροπή|

11 01, 2018

Ειδική συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 15/01/2017

11/01/2018|Σχολική Επιτροπή|

13 12, 2017

Ειδική Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης 19/12/2017

13/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

4 12, 2017

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 08/12/2017

04/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

3 12, 2017

Ειδική συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 05/12/2017

03/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

3 12, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 05/12/2017

03/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

12 09, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 15/09/2017

12/09/2017|Σχολική Επιτροπή|

28 06, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 30/06/2017

28/06/2017|Σχολική Επιτροπή|