21 04, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 28/04/2017

21/04/2017|ΤΚ Πισίων|

15 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 21/03/2017

15/03/2017|ΤΚ Πισίων|

6 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 14/3/2017

06/03/2017|ΤΚ Πισίων|

14 02, 2017

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 21/02/2017

14/02/2017|ΤΚ Πισίων|

13 12, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 20/12/2016

13/12/2016|ΤΚ Πισίων|

18 11, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/11/2016

18/11/2016|ΤΚ Πισίων|

27 10, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 31/10/2016

27/10/2016|ΤΚ Πισίων|

7 10, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 13/10/2016

07/10/2016|ΤΚ Πισίων|

29 09, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 6/10/2016

29/09/2016|ΤΚ Πισίων|

19 05, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/5/2016

19/05/2016|ΤΚ Πισίων|