11 05, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 18/5/2016

11/05/2016|ΤΚ Πισίων|

11 05, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 13/5/2016

11/05/2016|ΤΚ Πισίων|

10 03, 2016

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Πισίων 15/3

10/03/2016|ΤΚ Πισίων|

25 02, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 2/3/2016

25/02/2016|ΤΚ Πισίων|

25 01, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων

25/01/2016|ΤΚ Πισίων|

22 01, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων

22/01/2016|ΤΚ Πισίων|

1 12, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων

01/12/2015|ΤΚ Πισίων|

3 11, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων

03/11/2015|ΤΚ Πισίων|

30 10, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Πισίων

30/10/2015|ΤΚ Πισίων|

7 09, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πισίων

07/09/2015|ΤΚ Πισίων|