27 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (25-08-2015 – ορθή επανάληψη)

27/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (18-08-2015)

27/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

27 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (10-06-2015 – ορθή επανάληψη)

27/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

26 08, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28-08-2015_Πρακτικό_Νο_5)

26/08/2015|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

26 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (25-08-2015)

26/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

24 08, 2015

Θέματα και περίληψη αποφάσεων συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

24/08/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

11 08, 2015

Θέματα και περίληψη αποφάσεων συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

11/08/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

10 08, 2015

Θέματα και περίληψη αποφάσεων συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας (04-08-2015) Πρακτικό 15

10/08/2015|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (05-08-2015 και 10-08-2015)

10/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|

5 08, 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (29-07-2015)

05/08/2015|Οικονομική Επιτροπή|