1 09, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 5/9

01/09/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

26 08, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 31/8

26/08/2016|Λιμενικό Ταμείο|

24 08, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29/8

24/08/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 08, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 22/8/2016

23/08/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

23 08, 2016

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 29/8

23/08/2016|Επιτροπή Παιδείας|

23 08, 2016

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/8/2016

23/08/2016|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

16 08, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 9/8/2016

16/08/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

5 08, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ισθμίων 12/8/2016

05/08/2016|ΔΚ Ισθμίας|

4 08, 2016

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8/8

04/08/2016|Οικονομική Επιτροπή|

4 08, 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9/8

04/08/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|