11 11, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 11, 2015

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

10 11, 2015

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

6 11, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 19-4/11/2015)

06/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

30 10, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

14 10, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 18-7/10/2015)

14/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

9 10, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

09/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

7 10, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 17-23/09/2015)

07/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 10, 2015

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

05/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

2 10, 2015

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

02/10/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|