2 09, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (25-08-2015 – ορθή επανάληψη)

02/09/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

31 08, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (25-08-2015 – ορθή επανάληψη)

27/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (10-06-2015 – ορθή επανάληψη)

27/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

26 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (25-08-2015)

26/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

21 08, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 08, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (20-07-2015)

05/08/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

17 07, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/07/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

22 06, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

22/06/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

8 06, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/06/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|