2 06, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/06/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 05, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/05/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 04, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/04/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

23 04, 2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

23/04/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

7 04, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (01-04-2015)

07/04/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 03, 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

20 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (11-03-2015_Πρακτικό_Νο_5)

20/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

16 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (11-03-2015)

16/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 03, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (26-02-2015)

11/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

6 03, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (26-02-2015_Πρακτικό_Νο_4)

06/03/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|