6 02, 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 11/2/2016

06/02/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

Ημερομηνία ανάρτησης σε Ιστοσελίδα: 06/02/2016 Ώρα ανάρτησης: 17:06

5 02, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

05/02/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 02, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/1/2016

05/02/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 02, 2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-11/2/2016

05/02/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

27 01, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

26 01, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

26/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

21 01, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

21 01, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 3 19/01/2016)

21/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 01, 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

15 01, 2016

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|