14 01, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 24 21/12/2015)

14/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

   

8 01, 2016

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

5 01, 2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

05/01/2016|Δημοτικό Συμβούλιο|

[...]

22 12, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

22/12/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

17 12, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/12/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

26 11, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

24 11, 2015

Ανακοίνωση – Περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

24/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

19 11, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 19 4/11/2015)

19/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

18 11, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 19 4/11/2015)

18/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|

11 11, 2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός 10/11/2015)

11/11/2015|Δημοτικό Συμβούλιο|