11 05, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 15/05/2017

11/05/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

3 04, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 7/04/2017

03/04/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

15 03, 2017

Συνεδρίαση συμβουλίου ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 21/03/2017

15/03/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

8 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 13/3/2017

08/03/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

14 02, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 20/02/2017

14/02/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

 

27 01, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

27/01/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

20 01, 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

20/01/2017|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

19 12, 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 20/12/2016

19/12/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

6 12, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 12/12/2016

06/12/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

2 11, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 7/11/2016

02/11/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|