10 10, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 14/10/2016

10/10/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

30 09, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 5/10/2016

30/09/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

13 09, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 19/9/2016

13/09/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

23 08, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 22/8/2016

23/08/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

16 08, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 9/8/2016

16/08/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

22 07, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 27/7/2016

22/07/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

1 07, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 7/7/2016

01/07/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

16 06, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 22/6/2016

16/06/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

15 06, 2016

Έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 15/6/2016

15/06/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

23 05, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 27/5/2016

23/05/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|