13 05, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 12/5/2016

13/05/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

12 04, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 19/4/2016

12/04/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

17 03, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 22/3/2016

17/03/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

4 03, 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 10/3/2016

04/03/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

18 02, 2016

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων 22/2/2016

18/02/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

26 01, 2016

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (25-01-2016_Πρακτικό_Νο_1)

26/01/2016|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

22 12, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (21-12-2015_Πρακτικό_Νο_21)

22/12/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

15 12, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων

15/12/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

7 12, 2015

Θέματα και Περίληψη Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (4-12-2015_Πρακτικό_Νο_20)

07/12/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|

1 12, 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων

01/12/2015|ΔΚ Αγίων Θεοδώρων|