24 05, 2018

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/05/2018

24/05/2018|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

7 03, 2018

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/03/2018

07/03/2018|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

16 01, 2018

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/01/2018

16/01/2018|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

19 12, 2017

Ανακοίνωση – Κανονισμός χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

19/12/2017|Διάφορα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/12/2017

30/11/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

28 11, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ

28/11/2017|Διάφορα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ   Σε συνέχεια της από 14/11/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν θέματα χορήγησης ατομικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, ενημερώνουμε τους δημότες ότι ξεκίνησε ο επανέλεγχος των υφιστάμενων θέσεων. Ο έλεγχος αφορά στους όρους και [...]

10 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/11/2017

10/11/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05/09/2017

30/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

10 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/08/2017

10/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

 

13 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/07/2017

13/07/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|